HYDROGEOLOGIA

 

  • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
  • Legalizacja ujęć wody (studni)
  • Operaty wodnoprawne
  • Doradztwo w zakresie doboru urządzeń wodnych odprowadzających nadmiar wód opadowych i roztopowych z działki
  • Opinie w sprawie stanu wody na gruncie
  • Instalacja piezometrów
  • Poszukiwanie lokalizacji dla studni oraz studni chłonnych z użyciem metody elektooporowej (metoda bezinwazyjna)
  • Badania przepuszczalności gruntów
  • Badania fizyko-chemiczne wód pH, przedwodność elektrolityczna właściwa, pomiar redox – badanie wykonywane na miejscu pełne analizy chemiczne i bakteriologiczne wód podziemnych i powierzchniowych w laboratorium