GEOFIZYKA

 

 

Wykonujemy badania z wykorzystaniem  metody elektrooporowej
 
Jest to metoda bezinwazyjna, odznacza się krótkim czasem wykonywania badań w terenie i jest metodą mniej kosztowną w porównaniu do standardowych badań geologicznych.
 
 
Wykonujemy badania elektooporowe w celu: Poszukiwanie zasobów wód podziemnych (typowanie korzystnej lokalizacji pod studnie głębinowe) Typowanie lokalizacji pod studnie chłonne